Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

DESPRE PROPRIETATE

Responsabilul seminarului: Veronica Lazăr
Bibliografie propusă:
J. Locke, Doua tratate despre guvernare,
Cartea a II-a, Capitolul 5 (secțiunile 25-51), unde Locke explică acrobatic de ce, deși pământul a fost dat de bunul Dumnezeu spre folosință comună tuturor oamenilor, în egală măsură, inegalitatea politică si economică e totuși cel mai natural și mai folositor lucru din lume. Și în care ni se mai arată și cum, cu toate că legea naturală impune limite naturale aproprierii si îmbogățirii, geniul omenesc a inventat banii pentru a ocoli aceste limite fără a le viola și pentru a face din acumularea infinita cea mai prețioasa virtute sociala.


C. B. Macpherson, The Political Theory of possessive Individualism: Hobbes to Locke
Cap 4, Teoria politică a aproprierii – Capitolul dedicat lui Locke din cartea care ilustrează în ce fel, în teoria politică din vremea lui Hobbes sau Locke, individul e o parte a umanității în măsura în care e liber, iar liber numai în măsura în care e proprietar – proprietar asupra propriului sine, autonom, adică stăpân pe mijloacele sale de întreținere, deci nu servitor, muncitor, țăran; și în ce fel, astfel, societatea devine fără urmă de îndoială o comunitate de proprietari, adică o piață.

Participanţi : Laura Ilinescu, Claudiu Vereş, Raul Sebastian, Otilia Constantiniu, Theodor Constantiniu, Alex Sava , Cristian Boboescu, Adi Dohotaru, Claudiu Gaiu, Cristi Nichitean

Seminar IV: Despre proprietate - retrospectiva 2013