Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

 

Michael Walzer, Revoluția sfinților. Un studiu despre originea politicii radicale, trad. Ciprian Șiulea, Cluj, Tact, 2013

 

Studiu clasic asupra politicii puritane și al universului ideatic și sentimental al făptuitorilor primei revoluții moderne: Oliver Cromwell și sfinții calviniști.

Revoluționarii iacobini și bolșevici ar reproduce prin gravitatea și autocontrolul lor acestă primă experiență revoluționară modernă.

Lucrările lui Norbert Elias ne-au obișnuit cu opoziția dintre burghezului parizian, care imită în purtarea și vorbirea sa pe curteanul de la Louvre sau Versailles, și funcționarul german, kleinbürger al cancelariilor sau universităților, disprețuit de nobilimea germană francofonă. Cartea lui Walzer descrie fizionomia unui alt model de civilizare modernizatoare: pastorul puritan, format în exilul politic impus de regina Maria (Bloody Mary) sau surghiunul voluntar al conștiinței sale în mijlocul păcătoasei Londre. El pregătește apariția comerciantului liberal al lui John Locke, care nu mai are nevoie de zelul și controlul totalitar exercitat de primul asupra marii nobilimi excentrice, sărăcimii trândave sau negustorilor puși pe căpătuială. Ei au nivelat societatea și introdus un spirit egalitar și contractual în familii și în politică în scopul instalării în Marea Britanie a unei comunități sacre cu așteptări milenariste. Opusul iese din căile bătute ale exegezei marilor nume ale filosofiei și teologiei pentru a bate terenurile înțelenite ale predicației populare.

Un rol important este acordat analizei războiului care din luptă interioară cu demonii devine nouă strategie militară, testată mai întâi de trupele suedeze ale lui Gustav II Adolf, apoi de Noua Armată Model a parlamentarilor englezi antiregaliști din 1645-1648. Fideli analizei lui Michael Walzer, putem duce mai departe comparația între „victoriile providențiale” ale trupelor lui Cromwell și bătălia „miraculoasă” purtată de trupele revoluționare franceze la Valmy (1792), unul din semnele nașterii Marii Armate napoleoniene. Putem alătura comparației rolul disciplinei și coerciției în constituirea Armatei Roșii în 1919 și a victoriilor sale din prima jumătate a secolului.

Versiunea românească a Revoluției sfinților e un tur de forță și virtuozitate a traducătorului care redă numeroasele extrase din engleza pastorală a secolelor XVI-XVII, citate de Walzer. Intrăm în atmosfera de suspiciune totalitară a familiei puritane descrise de John Dod și Robert Cleaver în A Godly Form of Household Government (1598):

 

„Copilul mic care stă în leagăn este în același timp îndărătnic și plin de afecte; și chiar dacă trupul său este mic, el are o inimă mare și e cu totul înclinat spre rău (…). Dacă această scânteie este lăsată să crească, ea va mătura și va arde complet întreaga casă. Căci noi suntem schimbați și devnim buni nu prin naștere, ci prin educație. (…) Prin urmare, părinții trebuie să fie precauți și circumspecți (…) trebuie să îi admonesteze în mod corect și tăios pe copiii lor pentru vorbe și fapte rele.” 

 

 

(C.G.)

Revoluția sfinților - semn de carte
Tag(s) : #revoluție, #Reforma, #Oliver Cromwell, #John Locke, #Calvin, #Michael Walzer, #puritanism, #Război